Koszty i sposoby dostawy

Poczta Polska

0 – 1 kg

1 kg – 2 kg

2 – 5 kg

5 – 10 kg

10 – 20 kg

Przedpłata 

16,20 zł

18,20 zł

21,20 zł

27,20 zł

X

Za pobraniem

22,30 zł

24,30 zł

24,30 zł

24,30 zł

24,30 zł

Kurier DPD

0 – 5 kg

5 – 10 kg

10 – 15 kg

15 - 20 kg

20 – 25 kg

25 - 31,5 kg

Przedpłata 

15,00 zł

18,00 zł

19,00 zł

20,00 zł

21,00 zł

23,00 zł

Za pobraniem

20,00 zł

23,00 zł

24,00 zł

25,00 zł

26,00 zł

28,00 zł