Koszty i sposoby dostawy

Poczta Polska

0 – 0,5 kg

0,5 – 2 kg

2 – 5 kg

5 – 10 kg

10 – 20 kg

20 – 30 kg

Przedpłata 

11,00 zł

14,50 zł

16,50 zł

20,50 zł

25,50 zł

35,50 zł

Za pobraniem

15,00 zł

18,50 zł

20,50 zł

24,50 zł

29,50 zł

39,50 zł

Kurier GLS

0 – 2 kg

2 – 5 kg

5 – 10 kg

10 - 20 kg

20 – 31,5 kg

Przedpłata 

20,00 zł

20,00 zł

21,00 zł

23,00 zł

27,00 zł

Za pobraniem

32,00 zł

32,00 zł

33,00 zł

35,00 zł

39,00 zł